Aktualita

Aktualita

Zvonky dobré zprávy - otevření Betlému

Otevření Betlému, které proběhne 28.11.2021 od 16:30 v areálu Smýkalovy kávy ve Valašské Polance, doprovodí hudební soubor Zvonky dobré zprávy. 
Zvonky dobré zprávy je hudební soubor, který hraje na ruční zvonky. Tento soubor je prvním souborem takového druhu v České republice. Soubor tvoří dvě skupiny plné energických, mladých a pohodových lidí, kteří se rádi sejdou a najdou si čas na zkoušení. Soubour založila Wiera Jelinek.
Wiera Jelinek je první žena, která byla ordinována do úřadu pastora v polské reformované církvi.
Wiera Jelinek pochází z rodiny českých exulantů. Vystudovala teologii ve Varšavě a 14. září 2003 byla ordinována do úřadu pastora. Po ordinaci se stala vikářkou sboru v rodném Zelowě. Wiera Jelinek vedla soubor, který se jmenuje Zelowskie dzwonki a hraje na ruční zvonky.
Dne 1. září 2010 se oficiálně ujala funkce farářky farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ratiboři u Vsetína. 6. července 2011 na půdě farních sborů v Ratiboří a Kateřinicích vznikl hudební soubor hry na ruční zvonky Zvonky dobré zprávy, kterého Wiera Jelinek je dirigentkou.